PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytujete? Všechny poskytnuté údaje jsou u nás v bezpečí a Vaše data nikomu nepředáváme.

Správcem Vašich osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů je společnost ZENKER s.r.o., se sídlem Skryjova 1606/8 Brno-Husovice 614 00 , IČO : 01912526. Správce můžete kontaktovat na telefonním čísle 608 969 385 nebo na e-mailu: ……………………………………(info@dokonaledrevostavby.cz)

Společnost ZENKER s.r.o., považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé jako „ GDPR“.

Pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (poptávkou, kalkulací, objednávkou, nabídkou nebo smlouvou).

Tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 82/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).

Osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).

Osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávají klienti ke zpracování u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

Společnost ZENKER s.r.o. dbá na bezpečnost Vašich osobních dat, které nám poskytujete. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba. Nepředáváme je dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo pokud to nepožaduje zákazník, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Každý zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm správce eviduje, je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Každý zákazník může požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na e-mail: ……………………………………(info@dokonaledrevostavby.cz). Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o zrealizovaných zakázkách uchovávat musíme.

Za ZENKER s.r.o. Zdeněk Hartl – Jednatel